31 oct. 2009

C.N.A. da "meditatii" postului Tele M si moderatorului Catalin Naclad - AMENDA 2.500 LEI!!!

C.N.A. - Decizia nr. 913 din 29.10.2009

Către,

S.C. RADIO M PLUS S.R.L.,
Piatra Neamţ, Aleea Tiparului nr. 14, jud. Neamţ, CUI 12530922

pentru postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ


Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 913/29.10.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. RADIO M PLUS S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 15.30-18.00, următorul text:


"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în emisiunea „Prim Plan”, difuzată, în direct, în ziua de 8 septembrie 2009 şi reluată în 9 septembrie 2009, au fost aduse acuzaţii nedovedite de natură morală şi penală la adresa unei persoane, fără a se solicita şi punctul de vedere al acesteia cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa, încălcându-se astfel prevederile art. 42 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

.........................................................................................................................

Fragmente din preambulul deciziei:


- "Analizând raportul de inspecţie şi vizionând emisiuniea menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare."


- "De asemenea, moderatorul nu a încercat să ia legătura cu persoana acuzată, pentru ca aceasta să-şi spună punctul de vedere cu privire la problema în discuţie, care îl viza în mod direct, ci a avut o atitudine pasivă, care a condus la încălcarea prevederilor art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului"


- "Membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii au fost aduse o serie de acuzaţii grave (...) la adresa unei persoane, fără ca radiodifuzorul să prezinte un punct de vedere al persoanei la adresa căreia au fost formulate aceste acuzaţii. Nerespectarea acestei obligaţii prevăzute de art. 42 din Codul audiovizualului a condus la prejudicierea demnităţii şi a dreptului la propria imagine ale persoanei acuzate.

Astfel, dl. Cătălin Naclad, în calitate de moderator, a manifestat o atitudine pasivă, dând posibilitatea invitatului emisiunii să aducă acuzaţii (...) fără ca acesta (n.r. - "acuzatul") să fie în situaţia de a se apăra sau de a-şi exprima un punct de vedere; în acest fel au fost create premisele ca imaginea acestei persoane să fie prejudiciată".


- "Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei."

................................

Din extrasul procesului verbal al sedintei CNA de joi, 29 oct. 2009:

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului: Răsvan Popescu, Ioan Onisei, Cristina Trepcea, Dan Grigore, Constantin Duţu, Narcisa Iorga, Gelu Trandafir, Christian Mititelu, Mihai Mălaimare, Attila Szasz.

"3. Informări ale Serviciului Inspecţie cu privire la:

Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu amendă în cuantum de 2.500 lei"

- subliniere: a se retine formularea "A HOTARAT IN UNANIMITATE"

UPDATE: respectiva reclamatie a fost scrisa si semnata de autorul acestui blog; motivul - asa-zisul moderator a avut, in fapt, o atitudine servila fata de invitat, permintandu-i acestuia - in contradictie cu legile in vigoare si cu normele CNA, dupa cum releva decizia de mai sus - sa debiteze afirmatii de tip mahala. Cine a fost invitatul? Un X-lescu caruia nici nu merita sa-i fie pronuntat numele